smittevern

Forsøk på å hindre at smitte sprer seg.

Munnbind og hansker er vanlig smittevern.