slottskapellet

En liten kirke som hører sammen med Slottet.