skyssgodtgjørelse

Penger for transport.

Du kan få tilbake det du har betalt for transport til lege
eller sykehus hvis du har rekvisisjon.