skrivebord

Skrivebordet vises på datamaskinen
rett etter at du startet den og logget inn,
og før du åpner et program,
mappe
eller fil.