skoleplikt

Du kan ikke velge om du vil gå på grunnskolen.

Alle har rett og plikt til tiårig grunnskole.