skolemiljø

Omgivelser.

Hvordan det er på og rundt skolen.

Du har rett til et trygt og stabilt skolemiljø.