skolekrets

Område i en kommune som har egen skole.

Du har rett til å gå på skole i din skolekrets.