skolehelsetjeneste

Et tilbud til elevene hvis de er syke
eller ikke trives på skolen.

Departementet skal sørge for
at alle med nedsatt funksjonsevne
får medisinsk hjelp på skolen.