skoleassistent

En som skal hjelpe en eller flere
med det praktiske på skolen.

For eksempel trilling av rullestol,
spising
og påkledning.