skjerme

Beskytte,
verne og passe på.

Hvis du har en sykdom som smitter,
må du ligge på en skjermet avdeling
eller isolat.