skilsmisse

Endelig avslutning av et ekteskap.

En får ikke skilsmisse før en har vært separert et år.