skanne

Fotografere tekst og bilde
slik at du kan overføre det til datamaskin.

Blinde har rett til program som gjør
at de kan høre det som er skannet.