skadeerstatning

Betaling for å erstatte noe som er ødelagt.