sikkerhetstjeneste

De som beskytter samfunnet mot angrep.