setteverge

En vikar for vergen din.

Det skjer når vergen er syk
eller inhabil.