seremoni

Høytidelig handling.
Når en konge blir vigslet er det en seremoni.