sekundærhelsetjenesten

Spesialister og sykehus.

Stat og fylke har ansvaret.

Sekundærhelsetjenesten overtar etter primærhelsetjenesten.