sansetap

Når du mister syn,
hørsel,
lukt,
smak
eller evne til å føle med fingrene.