samordne

Rydde opp i noe
som er slått sammen.

Systematisere.