samhandlingsreformen

En reform som sier
at kommuene skal ta ansvaret
for rett behandling,
på rett sted til rett tid.

Det er lagt vekt på å forebygge.