sakkyndig vurdering

En uttalelse fra en fagperson
som sier hva en elev kan,
og hva eleven har mulighet til å klare.