Søk
Close this search box.

særskilte vilkår

Spesielle grunner,
nedsatt funksjonsevne
eller svake kunnskaper i norsk.

Gir rett til å søke videregående skole
før vanlig søknadsfrist.

Fortrinnsrett til enkelte studieprogram.