rusmidler

Alkohol og narkotika.

De som misbruker alkohol
og stoff har rett til hjelp.