røntgenundersøkelse

Undersøkelse ved hjelp av stråler.

Røntgenapparatet tar bilder
av det som er inne i kroppen din.

Bildet viser om du har brukket noe.