rettssak

Det at noe blir behandlet av en domstol.