rettslig avgjørelse

Resultat av en dom.

En rettslig avgjørelse er bindende.