rettighet

Det jeg har rett til å ha,
få eller gjøre.