ressurs

Ekstra verdier.

Det kan være både penger og kunnskaper.

Olje er en viktig ressurs i Norge.