respektere

Stole på og vise tillit til noen.

Godta en person som han er og ta hensyn.