resept

Papir eller melding fra legen
som sier hvilke medisiner du skal ha,
og når du skal ta dem.

Mange medisiner får du bare på resept.