religion

Et livssyn som tror på en gud
eller overnaturlige vesener

Det du tror på.