rekvisisjon

Papir fra fastlegen
som gir deg rett til behandling hos spesialist
eller på sykehus.

Du må ha en egen rekvisisjon for å få drosje.