Søk
Close this search box.

rehabilitering

Begrepene habilitering og rehabilitering er i forskrift om habilitering og rehabilitering (§2) definert som:
Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede,
planlagte prosesser med klare mål og virkemidler,
hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats
for å oppnå best mulig funksjonsevne og mestringsevne,
selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. (wikipedia)

Rehabilitering skjer med utgangspunkt i en påført skade eller sykdom.