regulere

Bestemme,
tilpasse,
ordne.

Samfunnet blir regulert
av lover
og regler.