regning

Oversikt over hva du skal betale.

En kvittert regning viser at du har betalt.

Du kan bruke bankgiro til å betale.