registrere

Mange webtjenester krever at du registrerer deg
før du kan bruke dem.

Registrering betyr at du må skrive inn
personlig informasjon,
for eksempel ditt navn
og din adresse.

Du får enten et brukernavn og passord,
eller du velger selv et brukernavn og et passord
slik at du kan logge deg på webtjenesten.

Tenk alltid på før du registrerer deg for en webtjeneste.