refusjon

Penger du får tilbake.

Hvis du har betalt for mye,
for eksempel for medisin,
får du igjen penger.