refselse

Irettesettelse.

Få kjeft.

Bli tilsnakket for noe som er galt.