reaksjon

Forandring,
utslag eller handling fremkalt av en påvirkning.

Du kan få en allergisk reaksjon på en medisin.