ran

Tyveri hvor det blir brukt vold
eller det blir truet med å bruke vold.