rammer

Hvor mye du har mulighet til å bruke av noe.

Du kan bruke det som er
innenfor den rammen som er bestemt.