radioaktiv stråling

Stråler fra enkelte stoffer.

Strålene brukes blant annet til å gjøre folk
som har kreft bedre eller friske.