publisering

Å publisere er en måte å formidle forskningsresultater på.

Ofte bruker vi ordet publisering
når vi formidler forskningsresultater skriftlig.