PST

Poltiets SikkerhetsTjeneste.

Skal hindre ulovlige
og farlige handlinger.