protese

Kunstig kroppsdel
som erstatter en del av kroppen din
som er ødelagt.

Du har rett til støtte til protese.