prosess

Forløp.

Handling i en rettssak,
når en rettssak er i gang.