prosedyre

Prosedyre er et fremmedord for fremgangsmåte.