produksjon

Fremstilling.

Når noe blir laget eller skapt.