prinsgemal

En som er gift med regjerende Dronning.