Søk
Close this search box.

primærhelsetjenesten

Helsetjenesten i kommunen.

Fastlege,
helsestasjon
og hjemmesykepleie.

Du har rett til hjelp fra primærhelsetjenesten.